Web Scraping là gì? 4 cách học web scraping với javascript và nodejs

Web Scraping là gì? 4 cách học web scraping với javascript và nodejs
Web Scraping là gì? Web Scraping là trích xuất dữ liệu từ một bất kỳ website hay còn gọi là "cào" dữ liệu trên một trang web. Không giống như quá trình trích xuất dữ liệu thủ công, Web Scraping sử dụng tự động hóa thông minh để lấy hàng trăm, hàng triệu hoặc thậm chí hàng tỷ dữ liệu trên internet. Học web scraping cũng không khó, nhất là những lập trình viên sử dụng javascript và nodejs. ... Readmore

Tags: javascript

Posted on 2020-06-02T02:59:49+00:00 by anonystick.com