ReactJS - Những điều bạn cần phải biết | TopDev

ReactJS - Những điều bạn cần phải biết | TopDev
Ngày nay, ReactJS đã trở nên rất phổ biến bởi những tính năng linh hoạt và đơn giản với hơn 1,300 developer và hơn 94,000 trang web đang sử dụng ReactJS. Nhiều người ám chỉ rằng ReactJS sẽ là tương lai của việc phát triển web. ReactJS là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được thiết kế bởi Facebook để tạo ra những ... Readmore

Tags: react

Posted on 2020-06-01T05:25:04+00:00 by topdev.vn